Kontakta mig

Vill du veta mer eller boka en tid för ett inledande möte?
Ring 0707 17 58 78 eller skicka ett e-mail via formuläret till höger.

HOW TO CONTACT ME

Would you like to know more or make an appointment? Please call me on 0707 58 78 or send me an e-mail through the formula on this page.

Götabergsgatan 11
411 34 Göteborg

+46 707 17 58 78

Behöver du någon att prata med? Känner du oro, stress, nedstämdhet, har problem med relationer eller vill förändra något i ditt liv? Min mottagning finns centralt i Göteborg.

Ann-Charlotte Palm - om mig | In Vision Terapi

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut och civilekonom med lång erfarenhet från globalt företag i olika kulturer. Vi är alla individer med behov och känslor.

Ann-Charlotte Palm och in vision - vem är det?

min bakgrund

In Vision terapi_ Ann-Charlotte Palm

Jag som driver In Vision Terapi heter Ann-Charlotte Palm. Under mer än 30 år har jag arbetat i ett globalt företag med människor i en rad länder, inom olika yrkeskategorier och arbetsområden. Detta har gett mig förståelse för att vi alla är individer med behov och känslor, även om vi utåt sett är olika och har olika värderingar och kulturer med oss i bagaget. För mig är ärlighet, respekt, professionalitet och kvalitet viktigt och jag vinnlägger mig om att leva upp till dessa värderingar i mitt arbete och ta in dem i mitt företag, In Vision Terapi.

min resa

Jag kom i kontakt med psykosyntes 2006. Jag hade hamnat i ett läge där jag upplevde att jag tappat bort mig själv i min strävan att få ihop alla delar av livet. Nu är jag diplomerad psykosyntesterapeut och sedan tidigare civilekonom. Min psykosyntesutbildning har jag genomfört vid Psykosyntes Institutet i Göteborg. Utbildningen kombinerar teori med praktiskt arbete med klienter, liksom en stor del personlig utveckling. Är du intresserad, läs mer om utbildningen på Psykosyntes Institutets hemsida. Psykosyntes Institutet är anslutet till EFPP, The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy, vilket garanterar utbildningens kvalitet.

yrkesetik

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för psykosyntesterapeuter i Sverige. Detta innebär att jag förbundit mig att följa föreningens etiska regler, som bl a omfattar att jag går i regelbunden handledning hos erfaren terapeut, fortbildar mig löpande och arbetar under tystnadsplikt. Inom Psykosyntesföreningen finns också en opartisk, Etisk Nämnd, dit du som klient har möjlighet att vända dig om du skulle ha klagomål på mitt arbete.